Shqiptarët kundër propozimit të Entit për Statistika

Ndonëse nuk është zyrtarizuar, propozimi i Entit Shtetëror për Statistika që në regjistrimin e popullsisë të mos ketë grafë për përkatësinë etnike, por vetëm gjuhësore, ka alarmuar opozitën shqiptare. Aleanca për Shqiptare vlerëson se një regjistrim i këtillë i popullsisë është intrigues për shqiptarët ndërsa paralajmëron se do të përdor të gjithë mekanizmat që ta parandaloj një propozim të tillë.

MOS-EKZISTIMI I GRAFIT TË ETNITETIT DHE VETËM TË GJUHËS PARAQET NË MËNYRË ARTIFICIALE RRITJEN E POPULLSISË MAQEDONASE PËRKUNDËR ASAJ SHQIPTARE, KUR DIHET SE ETNITETE TË CAKTUARA PAVARËSISHT ETNITETIT TË TYRE FLASIN GJUHËN MAQEDONASE. VLERËSOJMË SE PARTITË SHQIPTARE QË SOT JANË PJESË E PUSHTETIT DUHET TË NGRENË ZËRIN NDAJ KËTIJ PROPOZIMI, SEPSE MEGJITHATË ETNI PËR STATISTIKË NUK ËSHTË NJË ORGANIZATË JOQEVERITARE, POR ËSHTË NJË INSTITUCION SHTETËROR DHE DUHET TË MARRIN PJESË EDHE EKSPERTËT SHQIPTARË NË PROPOZIMIN E KËTIJ LIGJI”- THEKSON FLAKRON BEXHETI NGA ALEANCA PËR SHQIPTARËT.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *